20 แห่ง

บริหารร้านอาหารมามากกว่า

15 ประเทศ

บริหารร้านอาหารในระดับ Global กว่า

25 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

1000+ ราย

ให้ความรู้แก่ผู้สนใจมากกว่า

จาก 0 ถึง ร้าน ความสำเร็จของธุรกิจอาหารที่คุณสร้างได้

หนังสือ : Restaurant Management

สูตรสำเร็จเปิดร้านอาหารอย่างเป็นระบบ

เขียนโดย ธามม์ ประวัติตรี

หนังสือที่จะเป็นเหมือนโค้ชคอยนำทางในการประกอบธุรกิจร้านอาหารให้คุณ ตั้งแต่เริ่มต้นจนมีกำไร แนะนำจากประสบการณ์จริงที่มีมากกว่า 25 ปี

สั่งซื้อหนังสือ

สื่อประชาสัมพันธ์